Agenția Județeană
Pentru Plăți și Inspecție Socială
Satu Mare

Alocații

Alocația de stat pentru copii (0-18 ani si peste 18 ani, dacă urmează cursurile liceale sau profesionale)

Alocația pentru nou-născuti

Alocația complementară și alocația pentru susținerea familiilor monoparentale

Alocația lunară de hrană pentru copiii infectați HIV/SIDA

Alocația pentru plasament familial

Alocația de stat pentru copii (0-18 ani si peste 18 ani, dacă urmează cursurile liceale sau profesionale)

^ Sus ^

Alocația pentru nou-născuți

^ Sus ^

Alocația complementară si alocația pentru susținerea familiilor monoparentale

^ Sus ^

Alocația lunară de hrană pentru copiii infecțati HIV/SIDA

^ Sus ^

Alocația pentru plasament familial

^ Sus ^

  • Program cu publicul
    Luni 800-1630
    Marți
    Miercuri 800-1830
    Joi 800-1630
    Vineri 800-1400

    Program de audiențe
    Director executiv:
    Tivadar Ildikó-Emese
    Luni 1400-1500
    Miercuri